خدمات ما

تشریفات مستر بالن قادر است بصورت آیتمی و پکیجی مراسم شما را به بهترین وجه، طراحی و اجرا نماید. ضمنا میتوانید صفر تا صد مراسم خود را به ما بسپارید.

  در آسودگی کامل و اطمینان خاطر مهمان مراسم خود باشید.

شرایط ویژه پرداخت
(مخصوص اجرای مراسم های صفر تا صد شما)

50درصد هنگام عقد قرارداد
30 درصد دو روز قبل از مراسم
20 درصد پس از اجرای مراسم
و رضایت شما

هدیه ویژه جهت سفارشات آیتمی مراسم

4 آیتم از مراسم را انتخاب کنید،
آیتم پنجم را رایگان از ما هدیه بگیرید.